ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਉਹਲੇ ‘ਚ-1 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ-‘ਟੂ ‘ਦ ਪੁਆਇੰਟ’ਸੁਸ਼ੀਲ ਤੇ ਕਮਲ ਦੁਸਾਂਝ ਨਾਲ਼