ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਉਹਲੇ ‘ਚ-2 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ-‘ਟੂ ‘ਦ ਪੁਆਇੰਟ ਸੁਸ਼ੀਲ ਤੇ ਕਮਲ ਦੁਸਾਂਝ ਨਾਲ਼