ਹਰਾ ਧਨੀਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਈ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ

ਹਰਾ ਧਨੀਆ ਹਰ ਘਰ ‘ਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦਾ ਸੁਆਦ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਰਾ ਧਨੀਆ ਸਿਹਤ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਫ਼ਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਰੇ ਧਨੀਏ ‘ਚ ਵਿਟਾਮਿਨ ਏ, ਸੀ, ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ, ਫਾਸਫੋਰਸ, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ, ਕੈਰੋਟੀਨ, ਆਇਰਨ, ਫਾਈਬਰ ਵਰਗੇ ਕਈ ਪੌਸ਼ਕ ਤੱਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਆਉ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਦੇ ਫ਼ਾਈਦੇ ਬਾਰੇ।
* ਹਰਾ ਧਨੀਆ ਮੂੰਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਜਖ਼ਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ।
* ਇਸ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਜਲਣ ਅਤੇ ਪੇਟ ਦੀ ਗੈਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਦਰਦ ‘ਚ ਵੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
* ਇਸ ਨਾਲ ਕਲੈੱਸਟ੍ਰੋਲ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
* ਜੇਕਰ ਨਕਸੀਰ ਫੁੱਟਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਰਸ ਨੂੰ ਨੱਕ ‘ਚ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
* ਹਰਾ ਧਨੀਆ ਰੇਸ਼ੇ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹ ਤੋਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਰਸ ਨਿਮੋਨੀਆ ਦੇ ਰੋਗ ਲਈ ਵੀ ਫਾਈਦੇਮੰਦ ਹੈ।
* ਇਹ ਲੀਵਰ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਚਣ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਠੀਕ ਕਰਦਾ ਹੈ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *