ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਖ਼ਾਲਿਦ ਹੁਸੈਨ/ ‘ਹੁਣ’ ਦੇ 26ਵੇਂ ਅੰਕ `ਚੋਂ

ਖ਼ਾਲਿਦ ਹੁਸੈਨ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਦਾ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਜਿਹਨੇ ਅਜੋਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਾਣੀ ਵਿਚ ਉਹ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਕਰ …

Continue reading

ਮੈਂ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਜੰਗਲ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੇ ਸੁੰਨ ਬਿਰਖਾਂ ਨਾਲ ਹਾਂ : ਕੁਲਵਿੰਦਰ

ਮੈਂ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਜੰਗਲ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੇ ਸੁੰਨ ਬਿਰਖਾਂ ਨਾਲ ਹਾਂ : ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਪੰਜਾਬੀ ਗ਼ਜ਼ਲ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਸਤਾਖਰ ਹੈ ਜੋ …

Continue reading

ਮੇਰੀ ਕਵਿਤਾ ਈ ਮੇਰਾ ਵਜੂਦ ਐ – ਪਾਲ ਕੌਰ

ਪਾਲ ਕੌਰ; ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਜ਼ਹੀਨ ਕਵਿੱਤਰੀ। ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਜੂਦ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਸ਼ਾਇਰਾ ਦਾ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਜਵਾਨੀ ਤੱਕ …

Continue reading

SPORTS