ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਬਦਲ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ – ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ

ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅਸਾਧਾਰਣ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਦਿਨ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਲੰਘਦਾ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਕੋਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ …

Continue reading

SPORTS